Komunikat dotyczy organizacji konsultacji startowych w konkurencjach pneumatycznych oraz kulowych. Opisuje możliwości odbywania,w okresie I kwartału 2024 roku, indywidualnych treningów przez Członków Klubu posiadających pozwolenie na broń oraz broń własną, a także przez osoby nieposiadające własnej broni.

Dokument PDF

Nie masz dodatku PDF, ale możesz pobrać dokument pdf.