• Zapraszamy do Naszego Klubu

  • Nasi zawodnicy to Mistrzowie i Medaliści

  • Zapraszamy na treningi w strzelaniu długodystansowym

  • Organizujemy zawody strzeleckie

  • Zapraszamy młodzież do udziału w treningach i mistrzostwach

  • Doskonal swoje umiejętności z IC-Piła

Do pobrania

Delkaracje
Deklaracja Młodocianego Zawodnika-Ucznia
 download
Deklaracja Pełnoletniego Członka Klubu klasy powszechnej - Nowe (styczeń 2019)
download
Karta zgłoszenia zmiany klubu download
Publikacje
Sport strzelecki - mini kompendium.pdf download
Przygotowanie fizyczne w treningu strzelca - Jacek Wodnik PZSS.pdf download
Licencja Klubu download
Pozwolenie na broń sportową - Przewodnik download
Wzorcowy regulamin strzelnic (Rozporządzenie MSWiA) download
Instruktor strzelectwa nie może prowadzić strzelań download
Metryczki do zawodów klubowych - konieczne do startów 
Metryczka - WZÓR download
Aktualne przepisy ISSF
Przepisy dla strzelań pistoletowych download
Przepisy dla strzelań karabinowych download
Przepisy dla strzelań do rzutków download
Przepisy oceny tarcz papierowych download
Przepisy techniczne download
Regulaminy
REGULAMIN przyznawania i pozbawiania licencji zawodniczych download
REGULAMIN egzaminów stwierdzających posiadanie kwalifikacji niezbędnych do uprawiania sportu
strzeleckiego
download
Regulaminy Klubowe
Procedury na zawody - NOWOŚĆ! download
Normy
Normy - Odznaka strzelecka download
Regulamin - Odznaka strzelecka download
Copyright 2023 - Inter-Continental Piła