• Zapraszamy do Naszego Klubu

  • Nasi zawodnicy to Mistrzowie i Medaliści

  • Zapraszamy na treningi w strzelaniu długodystansowym

  • Organizujemy zawody strzeleckie

  • Zapraszamy młodzież do udziału w treningach i mistrzostwach

PILNE! Informacja o podjęciu istotnych uchwał Zarządu Klubu

Zarząd Klubu podjął Uchwałę umożliwiającą członkom zwyczajnym SKS "Inter-Continental" Piła - Sekcja Terenowa Warmia „uniknięcia” wykluczenia z członków zwyczajnych Klubu zgodnie z par. 15 pkt.1 ppkt. B – rozwiązanie Sekcji Terenowej poprzez pilne wysłanie do „faktycznych” członków zwyczajnych (osoby które mają opłacone składki na rok 2022) nowej deklaracji przystąpienia do Klubu – kontynuacji członkostwa pomimo rozwiązania Sekcji Terenowej, zgodnie ze wzorem załączonej deklaracji z podaniem treści uchwały o rozwiązaniu sekcji na oficjalnej stronie klubu oraz FB

Brak złożenia deklaracji w terminie do 06.09.2022 skutkuje wykreśleniem z ewidencji członków zwyczajnych klubu.

 

Uchwała nr 2
z dnia 28.07.2022
(o rozwiązaniu sekcji terenowej „Warmia-Mazury”

Zabranie Zarządu Strzeleckiego Klubu Sportowego „Inter-Continental” Piła w dniu 28.07.2022 podjęła uchwałę jak poniżej:

W związku z brakiem wyjaśnień i odpowiedzi na pismo wysłane w dniu 23.06.2022 do Zarządu Sekcji Warmia oraz brakiem przesłania podpisanego sprawozdania Sekcji Warmia – Zarząd zgodnie z zapisami Statutu Klubu (rozdział 2 par. 9 punkt 11) podjął decyzję o rozwiązaniu powołanej w roku 2018 Terenowej Sekcji Warmia przy Stowarzyszeniu Skorpion RK.

Biorąc pod uwagę zaangażowanie członków Sekcji Warmia w działalność strzelecką, Zarząd Klubu stwierdza, że wszyscy członkowie Sekcji Terenowej mają prawa członków Klubu zgodnie ze złożoną deklaracją.

Zarząd Klub w trosce o dobro zawodników – członków Klubu zobowiązuje byłego Prezesa Sekcji Terenowej Warmia pana Przemysława Karwowskiego do przesłania oryginałów dokumentacji osobowej członków klubu lub o przedstawienie protokołu zniszczenia dokumentów zgodnych z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (z późniejszymi zmianami).

Jednocześnie informujemy, że przetrzymywanie zbioru danych członków Strzeleckiego Klubu Sportowego „Inter-Continental” Piła jest złamaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

Uchwała nr 3
z dnia 01.09.2022

Zarząd w oparciu o zalecenia Komisji Rewizyjnej informuje wszystkich członków Klubu mających prawa uczestnictwa w Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym Strzeleckiego Klubu Sportowego „Inter-Continental” Piła w dniu 11.09.2022 „członek zwyczajny Klubu potwierdza osobiście udział w zgromadzeniu i uczestniczy w nim osobiście, nie jest uwzględnione posiadanie upoważnień i pełnomocnictw.”

W zaproszeniu na zgromadzenie ujęty jest termin: „Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w Zgromadzeniu w terminie do 06.09.2022, brak potwierdzenia skutkuje nie ujęciem na listach wyborczych oraz brakiem mandatu”. - zgłoszenie proszę przesyłać na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Copyright 2023 - Inter-Continental Piła