• Zapraszamy do Naszego Klubu

 • Nasi zawodnicy to Mistrzowie i Medaliści

 • Zapraszamy na treningi w strzelaniu długodystansowym

 • Organizujemy zawody strzeleckie

 • Zapraszamy młodzież do udziału w treningach i mistrzostwach

Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze - Aktualizacja!

ZAPROSZENIE

Zarząd Strzeleckiego Klubu Sportowego "Inter-Continental" w Pile Zaprasza na Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze planowane w dniu 11 września na strzelnicy „Hubertus” w Chodzieży o godz.13.00 pierwszy termin, godz.13.30 drugi termin (po zawodach strzeleckich „Trójbój strzelecki”).

Plan Zgromadzenia

 1. Przyjęcie regulaminu i planu Zgromadzenia.
 2. Sprawozdania władz klubu: Prezesa Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
 3. Dyskusja, przyjmowanie pisemnych uwag i wniosków.
 4. Ustalenie absolutorium dla Zarządu.
 5. Wręczenie dyplomów - Nowym Honorowym Członkom Klubu.
 6. Dyskusja, odpowiedzi na uwagi i wnioski.
 7. Wybór Prezesa Zarządu.
 8. Wybór Zarządu.
 9. Wybór Komisji Rewizyjnej.
 10. Przedstawienie nowych Władz Klubu z podaniem aktualnych funkcji.
 11. Dyskusja oraz zakończenie zgromadzenia.

W Zgromadzeniu mają prawo wyborcze Członkowie Zwyczajni Klubu którzy opłacili składki za rok 2022 oraz Członkowie Honorowi, czas wystąpienia w jednym temacie do 3 minut.

Około godziny 14.00 przewidziana przerwa na lunch.

Za Zarząd

Wiceprezes Dyrektor Biura Zarządu - Agata Janicka

Copyright 2023 - Inter-Continental Piła