• Zapraszamy do Naszego Klubu

  • Nasi zawodnicy to Mistrzowie i Medaliści

  • Zapraszamy na treningi w strzelaniu długodystansowym

  • Organizujemy zawody strzeleckie

  • Zapraszamy młodzież do udziału w treningach i mistrzostwach

Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze

Zarząd Strzeleckiego Klubu Sportowego "Inter-Continental" w Pile powiadamia o terminie zwołania Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborczego.

Zgromadzenie odbędzie się 11.09.2022 po zawodach „Trójbój Strzelecki” (13:00 pierwszy termin, 13:30 drugi termin) na strzelnicy Hubertus w Chodzieży.

W Zgromadzeniu mają prawo wyborcze Członkowie Zwyczajni Klubu którzy opłacili składki za rok 2022 oraz Członkowie Honorowi.

Za Zarząd
Wiceprezes Dyrektor Biura Zarządu

Agata Janicka 

 

Szczegółowy plan oraz regulamin zgromadzenia zostanie podany w terminie późniejszym

 

Copyright 2023 - Inter-Continental Piła