• Organizujemy zawody strzeleckie

 • Nasi zawodnicy to Mistrzowie i Medaliści

 • Zapraszamy na zawody i treningi w strzelaniu długodystansowym

 • Zapraszamy do Naszego Klubu

Podsumowanie sportu w powiecie pilskim za rok 2019

Obraz1Na zdjęciu wyróżnieni - złoci, srebrni i brązowi medaliści Mistrzostw Powiatu Pilskiego w klasyfikacji Szkół Średnich: uczniowie, uczennice, nauczyciele oraz dyrektorzy szkół średnich.

 

Obraz2

Powyżej wyróżnieni przez Starostę Pilskiego - Eligiusza Komarowskiego za 40 letnią działalność na rzecz pilskiego strzelectwa sportowego i historycznego - od lewej: Kazimierz Sadowski (prezes, trener i wychowawca medalistów mistrzostw Polski, Europy i Świata), Krystyna Sadowska (trener i wychowawca medalistów mistrzostw Polski i Europy oraz rekordzistek Polski), Marek Pietrusza (trener i wychowawca mistrzów Polski, wieloletni trener kadry narodowej) oraz Czesław Maras (prezes - współzałożyciel pilskiego strzelectwa sportowego oraz historycznego).

Trójbój strzelecki w Górznej - 29 luty 2020 - Zapraszamy!

Miejsce: Górzna - strzelnica Sportowo – Myśliwska (53°24'00.1"N 16°54'15.7"E) Strzelnica Górzna
Delegat techniczny: WZSS
Termin: 29.02.2020 r. (sobota)
Zawody: Klubowe
Rodzaje strzelań: karabin, pistolet
Kategoria wiekowa: Open–ilość startujących ograniczona, zgłoszenia e-mail, tel, pierwszeństwo członkowie klubu IC-Piła
Kierownik Zawodów: Arkadiusz Druszcz Tel. 507372307 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 


Regulamin otwartych zawodów strzeleckich w dyscyplinach: kulowych – pistolet i karabin.

1. Cel zawodów:

 • Popularyzacja strzelectwa sportowego w szczególności wśród młodzieży.
 • Popularyzacja, pokaz broni historycznej i sportowe.
 • Promocja Powiatu Pilskiego oraz Regionu Północnej Wielkopolski.

2. Organizatorzy:

 • Bezpośredni: Strzelecki Klub Sportowy „Inter - Continental” Piła.
 • Współorganizator: Sekcja klasy powszechnej, Sekcja Historyczna oraz Sekcja Rekonstrukcyjna.

3. Termin i miejsce zawodów:

 • 29.02.2020 r. w godz. 09.00 -16.00 (sobota).
 • Strzelnica Sportowo – Myśliwska Górzna (obowiązuje regulamin strzelnicy).

4. Program zawodów:

 • 09:00 - 09:10 Sprawy organizacyjne.
 • 09:00 Otwarcie zawodów.
 • 09:10 Omówienie konkurencji przez prowadzącego strzelanie.
 • 09:20 Rozpoczęcie konkurencji na osiach: Trójbój Strzelecki czas konkurencji 30 min.
 • Kolejność strzelania 200 m ,100 m , 25 m, na stanowisku przygotowana broń do 3 strzelań/niezaładowana,
 1. Oś 200 m – karabin boczny lub centralny zapłon kal. do 8 mm, dowolne przyrządy celownicze z lunetą –15 strz. ocenianych, 5 strzałów do celu „rzutek pomarańczowy średnicy 11cm” ustawionych na linii tarcz- punktowany 10 pkt za zbity rzutek oraz 10 strzałów do tarczy papierowej treningowa karabinowej centralny zapłon, dla 200m postawa siedząca z podpórką.
 2. Oś 100 m – karabin boczny lub centralny zapłon kal. do 8 mm, dowolne przyrządy celownicze, bez lunet –10 strz. ocenianych, tarcze papierowe sylwetkowe nt 23p postawa siedząca z podpórką.
 3. Oś 25 mpistolet/rewolwer boczny lub centralny zapłon kal. do 38 Specjal –10 strz. ocenianych, postawa stojąca dopuszczalne strzelanie oburącz.
 • godz.16:00 zakończenie zawodów ( w zależności od ilości startujących).

5. Uczestnictwo:

 • Posiadający aktualną licencję zawodniczą PZSS.

6. Klasyfikacja:

 • Indywidualna: Open.

7. Nagrody:

 • Indywidualnie za I miejsce w konkurencji puchar.
 • Dyplomy za miejsca I –V.

8. Zgłoszenia:

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie 507372307 do 27.02.2020 r. oraz w dniu zawodów do godz.09.30.

ILOŚĆ STARTUJĄCYCH OGRANICZONA. Pierwszeństwo zgłoszenia e-mail lub telefoniczne.

9. Koszty uczestnictwa:

 • Startowe: 180,00 zł za trójbój. (broń i amunicja własna, spełniająca wymogi strzelnicy i przepisy Ustawy o broni i amunicji).
 • Zabezpieczamy broń i amunicję (startowe – 180 zł + koszty zużytej amunicji) – wcześniejsze zgłoszenie.
 • Kontrola broni przed startem na stanowisku.

10. Oświadczenie startującego.

Startujący oświadcza przez złożenie podpisu na metryczce, że zapoznał się z regulaminem zawodów oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z zapisem w (Dz.U.2018 poz.1000 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. z późn. zmianami) przez SKS „ Inter-Continental” Piła, w tym również nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku z danymi osobowymi.

11. ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIANY W REGULAMINIE ZAWODÓW.

Za Organizatorów – Arkadiusz Druszcz

Link, dojazd do strzelnicy: Strzelnica Górzna

Plan zawodów strzeleckich na rok 2020

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem zawodów strzeleckich organizowanych przez Strzelecki Klub Sportowy "Inter-Continental" Piła. Przygotowaliśmy 12 imprez, które znalazły się w kalendarzu zawodów WZSS.

W trakcie każdej imprezy zapewniamy sportowego ducha współzawodnictwa oraz miłą atmosferę.

Zapraszamy strzelców i sympatyków strzelectwa sportowego.

Rekreacyjne treningi - zaprszamy!

ZAPRASZAMY DO KLUBU
ORAZ REKREACYJNEGO TRENINGU STRZELECKIEGO

DZIEWCZĘTA I CHŁOPCÓW ROCZNIKI 2004-2007 W OKRESIE FERII ZIMOWYCH
W DNIACH: 28,29,30 – STYCZEŃ. 4,5,6 – LUTY 2020 roku
ORAZ OSOBY PEŁNOLETNIE

Klub zapewnia szkoleniowców i nowoczesną broń. „Wytrwali” mają możliwość rozwoju strzeleckiego w sekcjach wyczynowych oraz udziału w ogólnopolskim i międzynarodowym współzawodnictwie strzeleckim.

Zawodnicy naszego Klubu są jedynymi REPREZENTANTAMI Piły i Regionu Pilskiego w zawodach krajowych i zagranicznych.

Treningi wymagają wcześniejszej rejestracji telfonicznej: +48 601 078 210
w sali strzeleckiej przy I LO ul. W. Pola 11
Liczba stanowisk strzeleckich jest ograniczona.
Wejście na salę strzelecką od strony parkingu szkolnego przy budowanej hali sportowej.

Osoby powyżej 21 roku życia – członkowie klubu mają możliwość indywidualnego tereningu przygotowującego do egzaminu na patent strzelecki PZSS oraz licencję uprawniajacą do uzyskania prywatnego pozwolenia na posiadanie broni palnej sportowej (kulowej - pistolet, karabin w kalibrach od 5,6 mm do 38 spec. oraz gladkolufowej/strzelba do 12/76

Uwaga!!! Młodociani - wymagany dobry stan zdrowia oraz zgoda rodziców których ZAPRASZAMY do współpracy.

Egzamin na licencję zawodniczą PZSS - 25.01.2020

Zapraszamy do egzaminu klubowego na licencję zawodniczą (strzelecką) PZSS na 2020 r.

Egzamin przewidziany jest dla członków klubu posiadających patent strzelecki, którzy nie brali udziału w zawodach i nie mają wystarczającej liczby startów do wniosku o wydanie licencji zawodniczej PZSS na 2020 r.

Rozpoczęcie egzaminu: 25 stycznia 2020 godzina 12:00.

Lokalizacja: Chodzież - Strzelnica HUBERTUS.

Koszty oraz egzamin: zgodnie z Regulaminem PZSS Przyznawania Licencji Zawodniczych § 7 pkt 8.

Kontakt tel. 507372307

Wymagana rejestracja w Portalu Informatycznym PZSS – pomoc informacja telefonicznie.

Kurs na Prowadzącego Strzelanie

Prowadzący strzelanie ( Podstawa Prawna )

Artykuł opisuje zagadnienie uprawnień tak zwanego „Prowadzącego Strzelanie”. Zajmiemy się aspektami prawnymi jak i praktycznymi owego uprawnienia, które nabywamy odbywając specjalny kurs. Otóż istnieje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2000 roku w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic.

Pierwszą kwestią jest znajomość definicji prawnej osoby pełniącej funkcję „Prowadzącego Strzelanie” i tak w §2 punkcie 2 zawarta jest owa definicja:

Na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji (Dz. U. Nr 53, poz. 549) zarządza się co następuje:

……
2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

2) prowadzący strzelanie – osobę która odbyła przeszkolenie w zakresie prowadzenia strzelania oraz udzielania pomocy medycznej w jednostkach organizacyjnych Policji, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego lub Ligi Obrony Kraju.
……

Gdy już znamy definicję prawną „Prowadzącego Strzelanie” poznajmy też podstawę prawną która definiuje wymaganie takich uprawnień. Istnieje taki zapis w ustawie jak Wzorcowy Regulamin Bezpiecznego Funkcjonowania Strzelnic gdzie w rozdziale 1 zawarte są warunki korzystania ze strzelnicy. Znajdziemy w nim zakres obowiązków „Prowadzącego Strzelanie” z którego jasno wynika konieczność bycia na strzelnicy takiej osoby podczas odbywania treningu strzeleckiego.

Rozdział 1

Warunki korzystania ze strzelnicy

1. Prowadzący strzelanie:

1) odpowiada za bezpieczeństwo użytkowników strzelnicy oraz osób im towarzyszących,
2) wyznacza korzystającym ze strzelnicy stanowiska strzeleckie, a osobom towarzyszącym – miejsce bezpiecznego pobytu,
3) prowadzi książkę rejestru pobytu na strzelnicy, w której zamieszcza się następujące dane:

a) imię i nazwisko korzystającego ze strzelnicy,
b) rodzaj i kaliber broni, z której przeprowadzono strzelanie,
c) określenie właściciela broni,
d) godzinę przyjścia i wyjścia ze strzelnicy,
e) numer pozwolenia na broń,
f) nazwę organu, który wydał pozwolenie na broń (wymóg ten dotyczy osoby posiadającej pozwolenie na broń),
g) oświadczenie korzystającego ze strzelnicy o zapoznaniu się z regulaminem strzelnicy i przepisami bezpieczeństwa, potwierdzone własnoręcznym podpisem.

W przypadku strzelców sportowych takie uprawnienia będą uzyskiwane z ramienia PZSS. Polski Zwiazek Strzelectwa Sportowego posiada regulamin uzyskiwania uprawnień prowadzącego strzelanie. W regulaminie jest określone kto może przystąpić do odbycia takiego kursu z ramienia PZSSu. I tak §2 punkt 1 owego regulaminu mówi:

1. Uprawnienie prowadzącego strzelanie może być nadane osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:

a) ukończyła 21 lat,
b) odbyła co najmniej 16-sto godzinne przeszkolenie w zakresie prowadzenia strzelania oraz udzielania pomocy przedmedycznej
c) posiada patent strzelecki oraz licencję trenera albo sędziego lub zawodnika
d) posiada licencję zawodnika lub licencję sędziego sportu strzeleckiego lub licencję trenera.

Punkt 3 mówi o tym, że organizatorem kursu mogą być kluby strzeleckie dlatego wiele klubów strzeleckich organizuje we własnym zakresie takie kursy i nie ma problemu żeby członkowie innych klubów wzięli też udział w takim kursie.

3. Organizatorem bezpośrednim szkolenia może być:

a) firma (szkoła lub ośrodek) prowadząca działalność szkoleniową w sporcie strzeleckim,
b) wojewódzki związek strzelectwa sportowego lub klub sportowy posiadający licencję klubową PZSS.

WAŻNE:

Posiadając uprawnienia „Prowadzącego Strzelanie” możemy odbywać treningi całkowicie we własnym zakresie (mam na myśli osoby posiadające własną broń) lub brać pod opiekę inne osoby nie mające pozwolenia na broń. Dotyczy to także osób posiadających pozwolenie na broń, a nie posiadające uprawnień „Prowadzącego Strzelanie” – takie osoby nie powinny formalnie rzecz ujmując odbywać treningów samodzielnie, a właściciel strzelnicy może odmówić takiego treningu.

Jak to się ma do osób posiadających broń, na którą nie trzeba mieć pozwolenia czyli czarnoprochową lub pneumatyczną? Strzelać samodzielnie im nie wolno bez obecności „Prowadzącego strzelanie”. Żeby zrobić takie uprawnienia osoby muszą być członkami klubu strzeleckiego zrzeszonego w PZSS i muszą mieć zdany egzamin na „Patent Strzelecki” oraz wydaną „Licencję zawodniczą. Wówczas mogą odbyć kurs „Prowadzącego Strzelanie” i odbywać treningi we własnym zakresie. Teoretycznie na każdej osi powinien być przynajmniej jeden „Prowadzący Strzelanie”.

Po ukończeniu kursu otrzymujemy legitymację w formie plastikowej karty. Uprawnienia „Prowadzącego Strzelanie” uzyskujemy po ukończeniu kursu.

 

ZAPRASZAMY CHĘTNYCH DO ZGŁASZANIA NA KURS

Kurs na Prowadzącego Strzelanie wg PZSS (wg. nowy regulamin od 01-01-2020)
Piła, 24-25.01.2020

24 - piątek ( sala wykładowa oraz strzelecka I LO Piła, 64-920 Piła, ul. w. Pola 11)
25 - sobota ( sala wykładowa oraz strzelecka I LO ) i ( HUBERTUS - Chodzież )

Kontakt: e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
                tel. 507372307

 

Strona w modernizacji...

STRONA W MODERNIZACJI

ZAINTERSOWANYCH ZAPRASZAMY DO KLUBU OD 14 STYCZNIA

OD WTORKU DO CZWARTKU W GODZINACH od 15:00 do 18:30

 

Wesołych Świąt

 

Copyright 2020 - Inter-Continental Piła