• Organizujemy zawody strzeleckie

  • Nasi zawodnicy to Mistrzowie i Medaliści

  • Zapraszamy na zawody i treningi w strzelaniu długodystansowym

  • Zapraszamy do Naszego Klubu

Zapraszamy na wakacyjne treningi

Komunikat 7 / 2020

Komunikat 6 / 2020

Komunikat 5 / 2020

Plan pracy Klubu na rok 2020

Plan zajęć w sali strzeleckiej I kwartał 2020 roku

Wszystkich przebywających w sali obowiązuje regulamin sali oraz polecenia Prowadzącego zajęcia. W sali w jednym czasie może przebywać do 14 osób w tym 12 strzelających. Strzelających obowiązuje ubiór sportowy, obuwie o płaskiej podeszwie oraz własnoręczny wpis do rejestru - ewidencji strzelających.

Plan treningów stałych:

Poniedziałki w godzinach :
    15.00 – 16.00 Reprezentacja I Liceum Ogólnokształcącego.
    16.00 – 17.30 „Otwarta Liga Sympatyków Strzelectwa” w 4 grupach wiekowych.

A. Młodzicy 11-13 lat pod opieką rodziców.
B. Starsi młodzicy 14-15 lat za zgodą pisemną rodziców.
C. Juniorzy 16-17 lat za zgodą pisemną rodziców.
D. Seniorzy od lat 18

Środy w godzinach:
   15.00 – 16.00 Reprezentacja I Liceum Ogólnokształcącego.
   16.00 – 17.00 „Otwarta Liga Sympatyków Strzelectwa”.
   17.00 – 18.00 Reprezentacja Zespołu Szkół przy Teatralnej.

Wtorki i czwartki w godzinach:
    15.00 – 17.30 Sekcja Wyczynowa Klubu.
    17.30 – 19.00 Sekcja Klasy Powszechnej po wcześniejszej rezerwacji.

Piątki wg oddzielnego planu treningi do rzutków i kulowe na strzelnicy w Chodzieży.

Zawody, szkolenia na prowadzącego strzelanie, egzaminy na patent PZSS wg innego planu sekcji klasy powszechnej.

Uwaga: w okresie ferii zimowych treningi w godzinach 11.00 – 14.00 na podstawie indywidualnych zapisów telefonicznych.


Kazimierz Sadowski - prezes / trener
Tel: 061 078 210

Copyright 2020 - Inter-Continental Piła